2 kwietnia 2019


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 serdecznie zaprasza:
specjalistów i nauczycieli na warsztaty:


„MODYFIKOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC ZJAWISK NIEPOŻĄDANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”
Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny – prowadzone są metodami aktywnymi.

Warsztaty dla nauczycieli odbywać się będą w środy: 24.04, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05
w godzinach 16:00 – 19:00 

Superwizje dla specjalistów odbywać się będą we wtorki: 30.04, 07.05, 28.05
  w godzinach 16:00 – 19:00

Zapisy na warsztaty w sekretariacie poradni tel. 22 610 21 32

Osoby prowadzące: mediator Małgorzata Drozd, pedagog Dorota Dzięgielewska, psycholog Marta Gralewska, mediator Tamara Pocent

11 lutego 2019Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 16
serdecznie zaprasza
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS „0” 
na

 WARSZTATY
  „ Od głoskowego fiku-miku do czytania w pierwszym podręczniku”


RODZICU, jeśli…
Twoje dziecko rozpoczyna przygodę z nauką czytania   i  chcesz  pomóc mu na starcie                      
                            TE WARSZTATY SĄ DLA CIEBIE
                   Zapraszamy do Poradni 28.02.2019r. (czwartek) o godz.17.00.
                 Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu (22) 610 21 32                                                                                          Liczba miejsc ograniczona.
                                                                                             
   OSOBY PROWADZĄCE: MAŁGORZATA KSIĘŻYCKA, MARIOLA SZAFRAŃSKA

25 września 2018


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 serdecznie zaprasza:
rodziców, wychowawców przedszkolnych i nauczycieli na warsztaty:


„Edukacja w  zakresie prawidłowej komunikacji, a profilaktyka uzależnień i przemocy”.


Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny – prowadzone są metodami aktywnymi.

Warsztaty dla rodziców odbywać się będą w środy: 17.10, 07.11, 14.11
w godzinach 16:00 – 19:00

Warsztaty dla nauczycieli odbywać się będą w środy: 10.10, 24.10, 15.11. w godzinach 16:00 – 19:00

Warsztaty dla wychowawców przedszkolnych odbywać się będą we wtorki: 23.10, 6.11, 27.11. w godzinach 16:00 – 19:00

Zapisy na warsztaty w sekretariacie poradni tel. 22 610 21 32

Osoby prowadzące: mediator Małgorzata Drozd, pedagog Dorota Dzięgielewska, psycholog Marta Gralewska, mediator Tamara Pocent
Zabawy wspomagające
rozwój sensomotoryczny dziecka


Rodzicu, jeżeli chcesz:
-poznać zabawy rozwijające zmysły wzroku, słuchu, dotyku i smaku u Twojego dziecka
-dowiedzieć się w jaki sposób dostarczać swojemu dziecku odpowiednich doświadczeń sensorycznych
- zrozumieć, jak wrażenia zmysłowe wpływają na rozwój poznawczy Twojego dziecka
to przyjdź na warsztat - razem ze swoim dzieckiem.

Spotkanie odbędzie się 27.05  o godz. 17:30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16, ul. Siennicka 40.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie telefoniczne do sekretariatu Poradni tel. 22 610 21 32.
Osoby prowadzące: psycholog mgr Anna Knypińska, pedagog mgr Dorota DrzymulskaPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 16
serdecznie zaprasza
uczniów szkół podstawowych i ich rodziców na zajęcia

Działam i uczę się 
Program jest skierowany do uczniów klas I – III, którzy wykazują większą wrażliwość i męczliwość na bodźce z otoczenia, co może przekładać się na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

                                                              
               

Osoby prowadzące: Małgorzata Księżycka, Justyna Smorczewska
Planowany termin: od września 2018 do stycznia 2019 roku.
Czas trwania zajęć: jeden raz w tygodniu (piątek, godz.16.00 – 17.15)
Zapisy u osób prowadzących. Liczba miejsc ograniczona.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 16
serdecznie zaprasza
uczniów szkół podstawowych i ich rodziców na zajęcia

„ Sprawne ciało, sprawna ręka”

Program jest skierowany do dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego, które mają problemy grafomotoryczne.
                                                               
                                                       Osoby prowadzące: Małgorzata Księżycka, Justyna Smorczewska
Planowany termin: od września 2018 do stycznia 2019.
Czas trwania zajęć: jeden raz w tygodniu (piątek, godz.17.30)


Prosimy o zgłaszanie udziału w sekretariacie tel. (22) 610- 21- 32
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Dnia 12 stycznia (sobota) o godzinie 10.00 
odbędzie się spotkanie dla Rodziców
dzieci
w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
W programie:
- prezentacja multimedialna ”Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka”
-  pokaz pomocy logopedycznych do zabaw
z dzieckiem w domu
            
Prowadząca: Anna Błaszczyk-Sadowska - logopeda

Zapisy do 8 stycznia pod numerem tel.22 610 21 32
Sześciolatki na start!
   Warsztaty przygotowujące do nauki czytania i pisania

 

Cykl warsztatów (5 spotkań) dla dzieci sześcioletnich.
Celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju umiejętności bazowych w nauce czytania i pisania.
Termin zajęć: soboty godz. 10.00 
Czas trwania zajęć: 60-90 minut
                   
                       Pierwsze zajęcia 27 października 2018r.
                       Kolejne zajęcia: 10 listopada 2018r.
                                                 24 listopada 2018r.
                                                   8 grudnia 2018r.
                                                 15 grudnia 2018r.

Prowadzący: Anna Błaszczyk-Sadowska  - logopeda
                      
Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy w sekretariacie Poradni do 20 października 2018r.
tel.(22) 610 21 32Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 serdecznie zaprasza na zajęcia dzieci 5-6 letnie:

·        z trudnościami z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej
·        nieśmiałe
·        mające trudności w wyrażaniu emocji i własnych potrzeb
·        z problemami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych
·        z obniżoną samooceną
Śmiałym się staję, gdy siebie poznaję zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno – spo
łeczne.
Zajęcia odbywać się będą  od 13.09.2018 r. do 29.11.2018 r.
w czwartek o godz. 16:15  do  godz. 17:00

Program:
  • zebranie z rodzicami 06.09.2018 r.
  • pierwsze zajęcia wspólne dzieci z rodzicami 13.09.2018 r.
  • warsztat dla rodziców „Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie
    z nieśmiałością” 05.10.2018 r.
  • Po zakończeniu cyklu zajęć indywidualne konsultacje z rodzicami

Zapisy na zajęcia tylko u osób prowadzących:  
psycholog Anna Gromek, psycholog Anna Roguska
tel. 022 610 21 31

Zajęcia realizowane w ramach X edycji grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Biura Edukacji